Menu

אינדקס ירושלים


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

אוקראינה: יש להיזהר משיחת חולין בבית הכנסת והרבות בתפילה ותחנונים

קבוצת אנשי עסקים אוקראינים שעלו למעונו של הגה"ג רבי דוד חיים שטרן ראש מוסדות בית אברהם הורה נוכח המצב המתוח באוקראינה: 'יש להרבות באמירת תהילים ולהיזהר משיחת חולין בבית הכנסת'. .
הגה"ג רבי דוד חיים שטרן ראש מוסדות בית אברהם

אמירת תהילים, זהירות משיחה בטלה בבית המדרש ושאיפה לעלות לארץ הקודש, אלו היו דבריו של הגה"ג רבי דוד חיים שטרן שליט"א מבני ברק, ראש מוסדות 'בית אברהם' וחתנו של הרה"צ רבי חיים משה מנדל זיע"א, לקבוצת אנשי עסקים יהודים מאוקראינה, שעלו למעונו.

אנשי העסקים הגיעו להרב שטרן וביקשו לשמוע מפיו עצה וברכה, נוכח המצב הקשה השורר בארצם, אשר משפיע גם על הביטחון האישי וגם על המצב הכלכלי. האורחים סיפרו לרב כי בני משפחתם נתונים בפחד מתמיד נוכח המראות הקשים והמהומות המתחוללות ממש בפתחי בתיהם. "אנו נמצאים בתקופה של עקבתא דמשיחא", אמר להם הרב. "ועיקר השאיפה והתפילה בתקופה זו היא לזכות לעלות לגור בארץ הקודש. בפרט שבדרך הטבע יכולה להיות סכנה במושבכם חלילה".

הרב הוסיף ואמר כי "אך צריך לזכור שאין עוד מלבדו יתברך. וכל אחד יקבל על עצמו לומר כל יום התהילים של אותו היום בשמחה ובכוונה בלי הפסק של שיחת חולין והעצה הגדולה לשמירה מפני הגויים מבקשי רעתכם היא לעמוד על המשמר שלא לשוח שיחות חולין בשום פנים ואופן בתוך בתי הכנסת".

בסיום דבריו בירכם הרב שטרן ואמר כי אם ישמעו לעצתו, "אז תהיה לכם תמיד הגנה ושמירה מעל דרך הטבע מן השמים ותזכו לגאולה השלימה".

על מנת להגיב התחבר למערכת
למעלה